Згода на обробку персональних даних

Надаючи свої персональні дані при реєстрації на сайті, Покупець дає Продавцю свою згоду на обробку і використання своїх персональних даних відповідно до правил ЗУ «Про персональні дані» різними способами з метою, зазначених у цих Правилах.